Jan de Vries, 

directeur ActiZ

In gesprek met elkaar

Het speelveld werd vanaf 1 januari 2015 behoorlijk opgeschud. Gemeenten werden verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Geldstromen werden verlegd, vaste aanspreekpunten verdwenen en de decentralisatie ging gepaard met bezuinigingen. De invoering van de Wmo vond onder grote tijdsdruk plaats. Het gesprek over de inhoud is toen onvoldoende gevoerd. Dat heeft de relatie tussen gemeenten en zorgorganisaties onder druk gezet. Gemeenten en zorgorganisaties komen nu toe aan de vraagstukken die voor de invoering zijn blijven liggen. Ik heb de indruk dat men in veel regio’s goed met elkaar in gesprek is.

Vertrouwen

Het is een gezamenlijke uitdaging voor gemeenten, zorgorganisaties, professionals, cliënten en mantelzorgers door met elkaar in gesprek te blijven. Zo kom je tot nieuwe oplossingen. Dit kost tijd. Daar maak ik mij wel zorgen om: er wordt bezuinigd, terwijl de nodige vernieuwing nog in de kinderschoenen staat. We moeten ervoor oppassen dat specifieke deskundigheid niet verdwijnt onder druk van de bezuinigingen. Gemeenten bepalen de kaders en kunnen stimuleren dat professionals rondom een gezin beter met elkaar gaan samenwerken. En dan vervolgens durven loslaten. Het gaat er om dat we de balans vinden tussen controle en vertrouwen.

Geven en nemen

Hoe pakken gemeenten en zorgorganisaties de regeldruk aan? Hoe kunnen we preventie lonend maken? Hoe kunnen zorgorganisaties samenwerken zonder dat ze in de knel komen met mededingingsregels? Gemeenten kunnen meer rekening houden met de randvoorwaarden die zorgorganisaties nodig hebben. Ik denk dat de toekomstige rol van een ambtenaar heel divers en veelzijdig is. Ik maak de vergelijking met zorgorganisaties: werk je voor een zorgcoöperatie van actieve burgers, dan is je rol een heel andere dan wanneer je specialistische expertise zorg levert op het snijvlak van cure en care. Een zelfredzame cliënt met een goede steunstructuur vraagt een andere aanpak dan een gezin met complexe multiproblematiek. Afhankelijk van de context kies je een andere rol en positie. Het Peer to Peer programma van The Curious Network is in dit en vele andere opzichten voor ons leerzaam geweest en heeft ons nieuwe contacten met gemeenten opgeleverd.

 

Godert van der Poel

CFO Siemens Nederland

Jan de Vries

Directeur ActiZ

Joost van Keulen

Wethouder in Groningen

Paul 't Hart

Hoogleraar bestuurskunde en schrijver van het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0

Freek Peters

Hoogleraar contextueel leiderschap en partner organisatieadviesbureau De Galan Groep

Marlies van den Hende

Directeur bij de gemeente Schiedam