Joost van Keulen,

wethouder in Groningen

Streven naar betrokkenheid en samenwerking

Door internet is er zo veel informatie en kennis toegankelijk, waardoor mensen meer middelen hebben om hun mening te ontwikkelen en te delen. Ik zie daarin ook een directe relatie met een toegenomen betrokkenheid van burgers op onderwerpen waar voorheen enkel ambtenaren zich mee bezighielden. Kijk een Facebook-petitie is zo gestart. Het is gemakkelijk voor burgers om hun creativiteit en kennis over hun omgeving gefundeerd in te brengen. Er zijn binnen de stad tal van initiatieven die ik toejuich. Bijvoorbeeld de visie op het A-kwartier waarin we samen met burgers ‘half buiten de organisatie’ dat deel van de stad ontwikkelen.

Fanmail

Als het neerkomt op initiatieven in de stad vraag ik steevast aan ambtenaren: "Wat vinden de bewoners daarvan?". Dat is de enige manier waarop je ‘de buitenwereld’ naar binnenhaalt. En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het ambtelijk apparaat heeft van oudsher een hiërarchische cultuur. Een cultuur waarin er nauwelijks werd samengewerkt met burgers. Maar als je de stad echt wil faciliteren dan is een dialoog noodzakelijk. Soms vinden ambtenaren die samenwerking met stadsgenoten best een beetje spannend, maar als ze dan ‘fanmail’ ontvangen van burgers met de opmerking: "Bedankt voor de samenwerking", verandert er iets. Ook het besef dat ideeën van burgers, bijvoorbeeld over een wijk, vaak helemaal niet ver liggen van de ideeën van ambtenaren helpt enorm.

Open mind bij ambtenaren

Een open mind voor nieuwe ideeën is de belangrijkste uitdaging. Dit begint bij het bestuur. Het is zo belangrijk dat wanneer je in gesprek gaat met burgers dat je respect hebt voor elkaars mening en dat je openstaat voor elkaars belang. Je moet het leuk vinden om met elkaar dingen te bereiken. Daarmee is een idee ook niet meer eigenaar van iemand. Je bedenkt het samen. Samen met je collega’s, samen met burgers.

 

Godert van der Poel

CFO Siemens Nederland

Jan de Vries

Directeur ActiZ

Joost van Keulen

Wethouder in Groningen

Paul 't Hart

Hoogleraar bestuurskunde en schrijver van het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0

Freek Peters

Hoogleraar contextueel leiderschap en partner organisatieadviesbureau De Galan Groep

Marlies van den Hende

Directeur bij de gemeente Schiedam