Marlies van den Hende

Directeur bij de gemeente Schiedam

Zelfredzaamheid

Wie in de toekomst voor de gemeente Schiedam werkt, gaat telkens zelf op zoek naar een nieuwe opdracht. Je doet waar je goed in bent. Zie het als een soort interne marktplaats waar je van opdracht naar opdracht gaat. Waar je je kunt aanmelden om je bijdrage te leveren. Als we van burgers verlangen dat zij hun eigen broek ophouden, dat moeten wij dat binnen ook doen.  En dan bedoel ik niet alleen dat je je eigen opdracht regelt en werkt aan je inzetbaarheid. In de ideale situatie heb je als medewerker een eigen budget. Daarin regel je je woon-werk-verkeer, je opleidingen, je arbeidsvoorwaarden et cetera. Want echt: hebben we niet te veel in processen gegoten?

Tegenspel gewenst!

 Wat het bestuur van ons vraagt, is dat je als medewerker echt de ruimte neemt om te ondernemen. Daar hoort ook bij dat je het soms verkeerd doet. Dat klimaat moet er zijn. Daarbij moeten medewerkers een goed en laagdrempelig contact hebben met hun opdrachtgevers. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld ook tegen het bestuur moeten kunnen zeggen: wat jullie willen, dat gaan helemaal niet.

Aansluiten op buiten

Wij moeten als gemeente Schiedam gewoon aansluiten op wat er buiten leeft. Wij kunnen het niet zelf achter ons bureau bedenken. Er liggen heel veel thema’s waarbij we echt de samenwerking moeten opzoeken. Zoals bij de haven. Of samenwerking met Rotterdam, met grote bedrijven, met bewoners.. Dat vraagt ook veel van ons. Want naast al die vragen en de roep om samenwerking, zien we ontwikkelingen die echt impact op ons hebben. Denk aan automatisering of de impact van big data op de functie van beleidsmedewerker. Dat vraagt van onze mensen dat ze actief moeten kunnen luisteren. Maar ook dat ze hun eigen kwaliteiten kennen, in verbinding staan en dat ze beschikken over bestuurlijke sensitiviteit.”

Doornroosje aan de Schie

Straks hebben we twee bedrijven. Een lean georganiseerd bedrijf voor  de meer eenvoudige processen –zoals het verlenen van vergunningen. En een structuur van teams waarin medewerkers van opdracht naar opdracht gaan. Als je er meer over wilt weten, zoek dan eens online naar ons filmpje: ‘Doornroosje aan de Schie’

 

Godert van der Poel

CFO Siemens Nederland

Jan de Vries

Directeur ActiZ

Joost van Keulen

Wethouder in Groningen

Paul 't Hart

Hoogleraar bestuurskunde en schrijver van het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0

Freek Peters

Hoogleraar contextueel leiderschap en partner organisatieadviesbureau De Galan Groep

Marlies van den Hende

Directeur bij de gemeente Schiedam