Privacyverklaring
Dit is een site van The Curious Network. Wij gebruiken geen cookies of andere technieken om gegevens over u te verzamelen. Gegevens die je aan ons beschikbaar stelt, verkopen of delen we ook niet op andere wijze met derden. Ook zullen we je niet spammen.

Inleiding
The Curious Network is zich bewust van het belang van een betrouwbare en zorgvuldige wijze van verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe wij dat doen. Wanneer daar aanleiding toe bestaat kan de privacyverklaring van The Curious Network worden herzien. Onze gewijzigde privacyverklaring treedt in werking op moment dat deze op onze website is geplaatst.

Delen van informatie
Als je contact opneemt met The Curious Network of je aanmeldt voor het volgen van een trainingsactiviteit, beslis je zelf welke gegevens je met ons deelt. Dat kan onder meer zijn:

 • naam en/of bedrijfsnaam
 • functie
 • zakelijke en/of privéadres
 • zakelijke en/of privé telefoonnummer(s)
 • zakelijke en /of privé e-mailadres(sen)

The Curious Network legt deze gegevens vast om zijn zakelijke en persoonlijke netwerk te onderhouden en zijn dienstverlening mogelijk te maken. De data kunnen daarom gebruikt worden voor activiteiten zoals bijvoorbeeld:

 • offertes
 • opdrachtbevestigingen
 • marktonderzoek
 • projectmanagement
 • administratie
 • facturatie
 • relatiebeheer
 • verzenden van nieuwsberichten of zakelijke updates
 • verzenden van persoonlijke boodschappen

Doel van de verwerking

The Curious Network deelt jouw gegevens niet met externe partijen. Uitzonderingen zijn de boekhouder, voor zover relevant voor de administratie, de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk verplicht bij belastingaangiftes, en onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of om andere redenen aan derden verstrekt.

Bewaren van persoonsgegevens
The Curious Network bewaart jouw gegevens zolang we een zakelijke of persoonlijke relatie met je hebben en/of zolang het nodig is om onze activiteiten uit te voeren. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons aan deze termijn. Jouw persoonsgegevens worden in de digitale omgeving van The Curious Network opgeslagen.

Vragen
Als je verdere vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je ons altijd benaderen op info@thecuriousnetwork.nl. Heb je er bezwaar tegen dat The Curious Network jouw gegevens verwerkt, laat dit dan weten. We verwijderen jouw gegevens dan uit onze bestanden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2020