Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

The Curious Network kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Curious Network, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Curious Network verstrekt.

The Curious Network kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom The Curious Network gegevens nodig heeft:

The Curious Network verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Curious Network uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

The Curious Network bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

The Curious Network verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van The Curious Network worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Curious Network gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thecuriousnetwork.nl. The Curious Network zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

The Curious Network neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Curious Network maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Curious Network verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Curious Network op via info@thecuriousnetwork.nl

The Curious Network is als volgt te bereiken:

Postadres: Doolhofstraat 2, 1271 SG HUIZEN
Vestigingsadres: Doolhofstraat 2, 1271 SG HUIZEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55446590
Telefoon: 06-10154946
E-mailadres: info@thecuriousnetwork.nl