Wisselstage

Voor bruggenbouwers die praktijken met elkaar verbinden.
Staat bij jou het publieke belang voorop? Wisselstage is een kort en praktisch stage- en leerconcept voor professionals die over de grenzen van hun organisaties willen samenwerken.
Wisselstage in de praktijk
  • Meedoen betekent dat je ook de stage van een andere deelnemer faciliteert. Zo zijn vraag en aanbod altijd in evenwicht.
  • De matching vindt plaats op basis van de voorkeuren die je aan ons doorgeeft. Zo loop je altijd stage bij een organisatie die aansluit bij je persoonlijke wensen.
  • Je hebt volledige inbreng in hoe je de stage wilt inrichten. Alleen de periode waarin de stage plaatsvindt staat van te voren vast.
  • Je stage is altijd onderdeel van een groter programma waarin professionals die betrokken zijn bij hetzelfde maatschappelijk thema tegelijkertijd stage lopen.
Betere zorgcontracten
Professionals bij gemeenten en zorgaanbieders wisselen van perspectief via Wisselstage!
Gemeenten sluiten contracten af met aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Samen willen zij de beste zorg in de regio, maar er is over en weer vaak sprake van onwetenheid en onbegrip. Op aanbestedingstrajecten staat altijd druk. Zowel gemeenten als aanbieders voelen zich niet altijd begrepen door de ander. Bij Wisselstage! lopen professionals bij gemeenten en zorgaanbieders die zich bezighouden met in- en verkoop van zorg één dag stage bij elkaar. Dat doen ze altijd buiten hun eigen regio. Naast de stage bestaat het programma uit een centrale start en een afsluitende reflectiebijeenkomst. Deelnemers krijgen zo inzicht in de praktijk van 'de ander', dragen bij aan een groter wederzijds begrip en kunnen vanuit hun eigen expertise direct coachen op zaken waarvan ze verstand hebben. Deelnemers verstevigen bovendien hun netwerk en vragen elkaar nog geregeld om advies als het programma al afgerond is.
Aanpak huiselijk geweld
Rotterdam zet stages in om professionals die betrokken zijn bij huiselijk geweld beter met elkaar te laten samenwerken
Bijna 150 professionals deden het al: een dag meelopen bij een organisatie waarmee ze in het dagelijkse werk mee te maken hebben. Van politie tot opvang en van de wijkteams tot Veilig Thuis. Veel organisaties en partijen zijn betrokken in de aanpak van huiselijk geweld. De stages leiden tot wederzijds inzicht en nieuwe 'korte lijnen'. Ook operationele samenwerkingsknelpunten worden direct aangepakt. Dit stageprogramma begeleiden we in samenwerking met het Actieprogramma Verandertraject Huiselijk Geweld in Rotterdam.
Een vorm van boundary crossing
Samenwerken en leren van en met elkaar op de grenzen van organisaties (Boundary Crossing) is niet gemakkelijk. Het vraagt het kunnen overbruggen van verschillen, bijvoorbeeld tussen vakgebieden, tussen culturen maar ook tussen perspectieven en belangen. Onderzoekers Sanne Akkerman en Arthur Bakker kwamen in 2011 met handvatten om groepen en individuen te helpen over grenzen te werken en te leren. Het organiseren van stages tussen organisaties is daar een voorbeeld van. Binnen dergelijke stages wordt aandacht besteed aan onderlinge verschillen en overeenkomsten, onderzoek naar waar het efficiënter kan, leren door de ogen van de ander te kijken en zoeken naar vernieuwing.

Meer weten?
Bel of mail me gerust.
Robin van Barneveld
Managing Partner
+316 23 50 71 64
info@thecuriousnetwork.nl